Jordal & Co arbeider med kommunikasjon som skaper merverdi. Uavhengig av hvilken disiplin vi arbeider innenfor har vi ett mål for øye: å skape nok positivt engasjement til å starte prosesser som ender med handling.

Jordal & Co arbeider med kommunikasjon som skaper merverdi. Uavhengig av hvilken disiplin vi arbeider innenfor har vi ett mål for øye: å skape nok positivt engasjement til å starte prosesser som ender med handling.